Zmiana sposobu użytkowania części budynku Dworca PKP przy ulicy Dworcowej w Łazach na biuro informacji o regionie i mieście wraz wymianą nawierzchni wokół budynku.

lokalizacja : Łazy
projekt: 2010
realizacja:2013
autor: Elżbieta Błeszyńska
inwestor :publiczny

zespół projektowy:
Ewa Wuda-Zwolińska, Grzegorz Kubanek, Marian Blacha

Idea projektu:

Nadanie elewacjom lokalnego charteru. Nawiązanie formą dworca PKP do całego założenia rewitalizacji śródmieścia Łaz. Podkreślenie znaczenia przestrzeni placu przed Dworcem.
Projekt uwzględnia walory miejsca, wpisuje się w opracowany Program Rewitalizacji Śródmieścia Miasta Łazy i nawiązuje do wcześniej opracowanego projektu budowlano-wykonawczego dotyczącego zagospodarowania placu przed Dworcem PKP.