o autorce

Elżbieta Błeszyńska
KREATOR Studio projektowe

o autorce

KREATOR kropla poziomo
Elzbieta Bleszynska Kreator Studio Projektowe
Studia na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 1987 - 1992
Dyplom pod kierunkiem profesora Zbigniewa Gądka w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego,
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Od 1993 roku pracuje na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach w Katerze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego.
Studia podyplomowe: Architektura Krajobrazu Politechnika Krakowska w Krakowie. 1994 - 1995
Doktorat z dziedziny urbanistyki: Struktura i jej wnętrze. Kontekst przeżycia. 1999
Ukończony międzynarodowy kurs Strategic Perspectives and Networking: Environment as an Asset for Development,
organizowany przez Nordregio-Nordic Centre for Spatial Development. Gdańsk Pl, Kaunas LV, Riga LT, Tartu EST, Helsinki FIN, Sztokholm S. 2002 - 2003
o pracowni

KREATOR kropla pionowo
Od 1995 roku prowadzi pracownię architektoniczno-urbanistyczną początkowo pod nazwą DOM, obecnie KREATOR.
Zainteresowania dotyczą przestrzeni miejskiej, formy architektonicznej, kontekstu miejsca, ładu urbanistycznego.
Na swoim koncie pracownia posiada:
wiele zrealizowanych obiektów architektonicznych, publicznych jak i prywatnych,
kreacji urbanistycznych w przestrzeniach miast,
opracowanych projektów rewitalizacji przestrzeni miejskich w celu pozyskania środków unijnych,
wystrojów wnętrz obiektów prywatnych i publicznych, domów jednorodzinnych,
renowacji obiektów chronionych konserwatorko,
studia urbanistyczno-konserwatorskie,
koncepcji architektonicznych,
koncepcji urbanistycznych.
Jednocześnie studio Kreator zajmuje się regulacją i ochroną krajobrazu miejskiego.
W tym celu wykonuje:
audyty zewnętrze w zakresie planowania przestrzennego miast,
audyty krajobrazowe przestrzeni miejskiej,
studia krajobrazowe i wnioski krajobrazowe.