projekty

 • Tematem opracowana : Aranżacja holu wejściowego, wystawy na piętrze w wolnostojącym budynku Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu…

  Zobacz więcej
 • Rewitalizacja obszaru ulic: Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej, poprzez zagospodarowanie terenu  w celu nadania funkcji  rekreacyjnej i gospodarczej na działkach …

  Zobacz więcej
 • Zagospodarowanie  terenów położonych przy ul. Westerplatte w Zawierciu Inwestor:  Urząd Miasta Zawiercie Powierzchnia obszaru opracowania : 6687,27 m2 Projekt…

  Zobacz więcej
 • Zagospodarowanie  terenów działek położonych przy ul .J. Piłsudskiego  w Zawierciu w ramach zadania Rewitalizacja terenów zielonych w mieście Zawiercie.…

  Zobacz więcej
 • Projekt budowlano-wykonawczy rewitalizacji termomodernizacji zabytkowego budynku przy ul. Niedziałkowskiego  22  z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane i chronione. Inwestor: Urząd…

  Zobacz więcej
 • Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego. lokalizacja: Pyskowice projekt: 2014 realizacja: 2015 autor: Elżbieta Błeszyńska zespół projektowy: Oskar Goldman Grzegorz Kubanek,…

  Zobacz więcej
 • Przebudowa wraz z zmianą sposobu użytkowania budynku dawnej Łaźni na budynek Muzeum w Zawierciu. Lokalizacja : Zawiercie Projekt :2014…

  Zobacz więcej
 • Wąskim torem ku przyszłości. Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej stacji kolei wąskotorowej w Rudach Śląskich. Budowa miejsc parkingowych wraz z…

  Zobacz więcej
 • Projekt budowlano-wykonawczy “Rewitalizacji centrum miasta Łazy” obejmujący obszar placu dworcowego, placu przy ul. Kościuszki, wraz ulicą Kościuszki oraz budynkiem…

  Zobacz więcej
 • Projekt wystroju wnętrza biura, zaplecza socjalnego i warsztatów samochodowych w Sośnicowicach dla firmy Foltrans-Centra. lokalizacja: Rudy Śląskie projekt: 2013…

  Zobacz więcej
 • Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego osiedla TAZ w Zawierciu lokalizacja: Zawiercie Koncepcja : 2013 Inwestor publiczny autor: Elżbieta Błeszyńska zespół projektowy:…

  Zobacz więcej
 • Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kompleksu zamkowego. Historyczne siedlisko rzemiosła dawnego. Budynek stodoły zaadaptowany na "atelier rzemiosła". Ośrodek…

  Zobacz więcej
 • Koncepcja zagospodarowania placu za Domem Kultury w Łazach. Plac z oknami. lokalizacja: Łazy projekt: 2012 autor: Elżbieta Błeszyńska inwestor:…

  Zobacz więcej
 • Termomodernizacja budynku remizy strażackiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grabowa. lokalizacja : Grabowa projekt: 2012 realizacja: 2014 autor:…

  Zobacz więcej
 • Projekt budowlany przebudowy ul. Wiejskiej i okólnej w Łazach wraz z pełną infrastrukturą techniczną. lokalizacja : Łazy projekt: 2011…

  Zobacz więcej
 • Opracowanie uszczegółowienia wytycznych do PFU dla zabytkowego budynku administracyjnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu obejmującego Etap -1 rewitalizacji terenów…

  Zobacz więcej
 • Rozbudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania. lokalizacja :Gliwice projekt: 2011 realizacja:2013 autor: Elżbieta Błeszyńska inwestor :prywatny zespół…

  Zobacz więcej
 • Audyt zewnętrzny w zakresie planowania przestrzennego w mieście Bielsko-Biała od 01.01.2010 do 31.05.2011. lokalizacja: Bielsko-Biała Projekt: 2011 autor: dr…

  Zobacz więcej
 • Projekt budowlano-wykonawczy Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach lokalizacja : Zbrosławice projekt: 2010 realizacja:2012 autor: Elżbieta Błeszyńska inwestor :publiczny Zagospodarowanie…

  Zobacz więcej
 • Projekt budowlany rozbudowy budynku mieszkalnego w Pyskowicach. lokalizacja : Pyskowice projekt: 2010 realizacja:2012 autor: Elżbieta Błeszyńska inwestor: prywatny zespół…

  Zobacz więcej
 • Zmiana sposobu użytkowania części budynku Dworca PKP przy ulicy Dworcowej w Łazach na biuro informacji o regionie i mieście…

  Zobacz więcej
 • Koncepcja adaptacji budynków i zmianą sposobu użytkowania dwóch obiektów pokopalnianych obejmujących: zabytkowy budynek cechowni i budynek administracyjny wraz wzajemnym…

  Zobacz więcej
 • Koncepcja projektu hotelu wraz z restauracją w Pyrzowicach. Lokalizacja: Pyrzowice Koncepcja: 2008 Autor: Elżbieta Błeszyńska Inwestor: prywatny Zespół projektowy:…

  Zobacz więcej
 • Koncepcja centrum Biomedtech Silesia w Zabrzu ul.Curie-Skłodowskiej. lokalizacja : Zabrze Projekt: 2008 autor: Elżbieta Błeszyńska Agnieszka Romanowska-Tarczyńska inwestor :publiczny…

  Zobacz więcej
 • Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego adaptacji i rozbudowy byłego Gimnazjum nr 7 na potrzeby filii AWF przy ul. Szkolnej…

  Zobacz więcej
 • Koncepcja rewitalizacji śródmieścia miasta Łazy. lokalizacja : Łazy Koncepcja t: 2008 autor: Elżbieta Błeszyńska inwestor :publiczny powierzchnia użytkowa: 21 101…

  Zobacz więcej
 • Koncepcja hali sportowej z zapleczem socjalnym w Kłobucku lokalizacja : Kłobuck Koncepcja t: 2008 autor: Elżbieta Błeszyńska inwestor :publiczny…

  Zobacz więcej
 • Koncepcja projektu hotelu wraz z restauracją w Pyrzowicach lokalizacja : Pyrzowice Koncepcja t: 2008 autor: Elżbieta Błeszyńska inwestor :…

  Zobacz więcej
 • Rozbudowa domu jednorodzinnego w Gliwicach-Żerniki. lokalizacja : Gliwice Projekt: 2008 Realizacja:2009 autor: Elżbieta Błeszyńska inwestor : prywatny Zespól projektowy;…

  Zobacz więcej
 • Koncepcja rewitalizacji rynku w Pyskowicach. lokalizacja : Pyskowice Koncepcja: 2007 autor: Elżbieta Błeszyńska inwestor :publiczny

  Zobacz więcej
 • Koncepcja przebudowy historycznych budynków gospodarczych :stodoły, stajni wchodzących w skład dawnego folwarku w Rudzie Śląskiej Bielszowicach na Muzeum Socjalizmu.…

  Zobacz więcej
 • Projekt zagospodarowania osiedla mieszkaniowego: Osiedle zamkowe w Tarnowskich Górach. Projekt budowlano – wykonawczy domku jednorodzinnego, bliźniaczego na Osiedlu Zamkowym…

  Zobacz więcej
 • Opracowanie programu rewitalizacji dla miasta Zawiercie. lokalizacja : Zawiercie Projekt : 2006 autor: Elżbieta Błeszyńska inwestor :publiczny

  Zobacz więcej
 • Zmiana Sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku „ Młyn” na klubo-kawiarnie i galerię obrazów w Mikołowie Lokalizacja : Mikołów Projekt…

  Zobacz więcej
 • Projekt architektoniczny wnętrza sali sesyjnej w Budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach. lokalizacja : Gliwice Projekt : 2005 Realizacja :2005…

  Zobacz więcej
 • Projekt strefy wejściowej wraz z biurem podawczym w Budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach. lokalizacja : Gliwice Koncepcja: 2005 Realizacja:…

  Zobacz więcej
 • Wąskim torem ku przyszłości. Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej stacji kolei wąskotorowej w Rudach Śląskich. Budowa miejsc parkingowych wraz z…

  Zobacz więcej
 • Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kompleksu zamkowego. Historyczne siedlisko rzemiosła dawnego. Budynek stodoły zaadaptowany na "atelier rzemiosła". Ośrodek…

  Zobacz więcej
 • Audyt zewnętrzny w zakresie planowania przestrzennego w mieście Bielsko-Biała od 01.01.2010 do 31.05.2011. lokalizacja: Bielsko-Biała Projekt: 2011 autor: dr…

  Zobacz więcej
 • Projekt budowlany rozbudowy budynku mieszkalnego w Pyskowicach. lokalizacja : Pyskowice projekt: 2010 realizacja:2012 autor: Elżbieta Błeszyńska inwestor: prywatny zespół…

  Zobacz więcej
 • Koncepcja adaptacji budynków i zmianą sposobu użytkowania dwóch obiektów pokopalnianych obejmujących: zabytkowy budynek cechowni i budynek administracyjny wraz wzajemnym…

  Zobacz więcej
 • Koncepcja projektu hotelu wraz z restauracją w Pyrzowicach. Lokalizacja: Pyrzowice Koncepcja: 2008 Autor: Elżbieta Błeszyńska Inwestor: prywatny Zespół projektowy:…

  Zobacz więcej
 • Koncepcja centrum Biomedtech Silesia w Zabrzu ul.Curie-Skłodowskiej. lokalizacja : Zabrze Projekt: 2008 autor: Elżbieta Błeszyńska Agnieszka Romanowska-Tarczyńska inwestor :publiczny…

  Zobacz więcej
 • Koncepcja hali sportowej z zapleczem socjalnym w Kłobucku lokalizacja : Kłobuck Koncepcja t: 2008 autor: Elżbieta Błeszyńska inwestor :publiczny…

  Zobacz więcej
 • Koncepcja rewitalizacji rynku w Pyskowicach. lokalizacja : Pyskowice Koncepcja: 2007 autor: Elżbieta Błeszyńska inwestor :publiczny

  Zobacz więcej
 • Koncepcja przebudowy historycznych budynków gospodarczych :stodoły, stajni wchodzących w skład dawnego folwarku w Rudzie Śląskiej Bielszowicach na Muzeum Socjalizmu.…

  Zobacz więcej
 • Projekt zagospodarowania osiedla mieszkaniowego: Osiedle zamkowe w Tarnowskich Górach. Projekt budowlano – wykonawczy domku jednorodzinnego, bliźniaczego na Osiedlu Zamkowym…

  Zobacz więcej
 • Zmiana Sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku „ Młyn” na klubo-kawiarnie i galerię obrazów w Mikołowie Lokalizacja : Mikołów Projekt…

  Zobacz więcej
 • Rozbudowa budynku na obiekt gastronomiczno-motelowy. Tarnowskie Góry lokalizacja : Tarnowskie Góry Projekt : 2001 autor: Elżbieta Błeszyńska Zespół projektowy:…

  Zobacz więcej
 • Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego osiedla TAZ w Zawierciu lokalizacja: Zawiercie Koncepcja : 2013 Inwestor publiczny autor: Elżbieta Błeszyńska zespół projektowy:…

  Zobacz więcej
 • Termomodernizacja budynku remizy strażackiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grabowa. lokalizacja : Grabowa projekt: 2012 realizacja: 2014 autor:…

  Zobacz więcej
 • Projekt budowlany przebudowy ul. Wiejskiej i okólnej w Łazach wraz z pełną infrastrukturą techniczną. lokalizacja : Łazy projekt: 2011…

  Zobacz więcej
 • Opracowanie uszczegółowienia wytycznych do PFU dla zabytkowego budynku administracyjnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu obejmującego Etap -1 rewitalizacji terenów…

  Zobacz więcej
 • Rozbudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania. lokalizacja :Gliwice projekt: 2011 realizacja:2013 autor: Elżbieta Błeszyńska inwestor :prywatny zespół…

  Zobacz więcej
 • Zmiana sposobu użytkowania części budynku Dworca PKP przy ulicy Dworcowej w Łazach na biuro informacji o regionie i mieście…

  Zobacz więcej
 • Koncepcja projektu hotelu wraz z restauracją w Pyrzowicach lokalizacja : Pyrzowice Koncepcja t: 2008 autor: Elżbieta Błeszyńska inwestor :…

  Zobacz więcej
 • Opracowanie programu rewitalizacji dla miasta Zawiercie. lokalizacja : Zawiercie Projekt : 2006 autor: Elżbieta Błeszyńska inwestor :publiczny

  Zobacz więcej
 • Projekt architektoniczny wnętrza sali sesyjnej w Budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach. lokalizacja : Gliwice Projekt : 2005 Realizacja :2005…

  Zobacz więcej
 • Tematem opracowana : Aranżacja holu wejściowego, wystawy na piętrze w wolnostojącym budynku Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu…

  Zobacz więcej
 • Rewitalizacja obszaru ulic: Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej, poprzez zagospodarowanie terenu  w celu nadania funkcji  rekreacyjnej i gospodarczej na działkach …

  Zobacz więcej
 • Zagospodarowanie  terenów położonych przy ul. Westerplatte w Zawierciu Inwestor:  Urząd Miasta Zawiercie Powierzchnia obszaru opracowania : 6687,27 m2 Projekt…

  Zobacz więcej
 • Zagospodarowanie  terenów działek położonych przy ul .J. Piłsudskiego  w Zawierciu w ramach zadania Rewitalizacja terenów zielonych w mieście Zawiercie.…

  Zobacz więcej
 • Projekt budowlano-wykonawczy rewitalizacji termomodernizacji zabytkowego budynku przy ul. Niedziałkowskiego  22  z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane i chronione. Inwestor: Urząd…

  Zobacz więcej
 • Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego. lokalizacja: Pyskowice projekt: 2014 realizacja: 2015 autor: Elżbieta Błeszyńska zespół projektowy: Oskar Goldman Grzegorz Kubanek,…

  Zobacz więcej
 • Przebudowa wraz z zmianą sposobu użytkowania budynku dawnej Łaźni na budynek Muzeum w Zawierciu. Lokalizacja : Zawiercie Projekt :2014…

  Zobacz więcej
 • Projekt budowlano-wykonawczy “Rewitalizacji centrum miasta Łazy” obejmujący obszar placu dworcowego, placu przy ul. Kościuszki, wraz ulicą Kościuszki oraz budynkiem…

  Zobacz więcej
 • Projekt wystroju wnętrza biura, zaplecza socjalnego i warsztatów samochodowych w Sośnicowicach dla firmy Foltrans-Centra. lokalizacja: Rudy Śląskie projekt: 2013…

  Zobacz więcej
 • Koncepcja zagospodarowania placu za Domem Kultury w Łazach. Plac z oknami. lokalizacja: Łazy projekt: 2012 autor: Elżbieta Błeszyńska inwestor:…

  Zobacz więcej
 • Projekt budowlano-wykonawczy Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach lokalizacja : Zbrosławice projekt: 2010 realizacja:2012 autor: Elżbieta Błeszyńska inwestor :publiczny Zagospodarowanie…

  Zobacz więcej
 • Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego adaptacji i rozbudowy byłego Gimnazjum nr 7 na potrzeby filii AWF przy ul. Szkolnej…

  Zobacz więcej
 • Koncepcja rewitalizacji śródmieścia miasta Łazy. lokalizacja : Łazy Koncepcja t: 2008 autor: Elżbieta Błeszyńska inwestor :publiczny powierzchnia użytkowa: 21 101…

  Zobacz więcej
 • Rozbudowa domu jednorodzinnego w Gliwicach-Żerniki. lokalizacja : Gliwice Projekt: 2008 Realizacja:2009 autor: Elżbieta Błeszyńska inwestor : prywatny Zespól projektowy;…

  Zobacz więcej
 • Projekt strefy wejściowej wraz z biurem podawczym w Budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach. lokalizacja : Gliwice Koncepcja: 2005 Realizacja:…

  Zobacz więcej
 • Projekt wnętrza i witryny dla butiku 104 Kasila w CH w Zabrzu Centrum Handlowe Zabrze „Platan”. lokalizacja : Zabrze…

  Zobacz więcej