zakres prac

Elżbieta Błeszyńska
KREATOR Studio projektowe

zakres prac

KREATOR kropla pionowo
KREATOR planowanie przestrzenne

planowanie przestrzenne

Regulacja i ochrona krajobrazu miejskiego,
w tym celu pracownia wykonuje:
audyty zewnętrze w zakresie planowania przestrzennego miast,
audyty krajobrazowe przestrzeni miejskiej,
studia krajobrazowe,
wnioski krajobrazowe.

KREATOR kropla poziomo
KREATOR urbanistyka

urbanistyka

Zainteresowania dotyczą przestrzeni miejskiej, kontekstu miejsca, ładu urbanistycznego.
Na swoim koncie pracownia posiada:
wiele kreacji urbanistycznych w przestrzeniach miast,
studia urbanistyczno-konserwatorskiej,
wiele opracowanych projektów rewitalizacji przestrzeni miejskich w celu pozyskania środków unijnych.
Opracowano 10 projektów w celu pozyskania środków unijnych,
w tym 6 uzyskało środki na realizację zadania projektowego.

KREATOR kropla pionowo
KREATOR architektura

architektura

Poszukiwanie formy architektonicznej, kontekstu miejsca,
Na swoim koncie pracownia posiada:
wiele zrealizowanych obiektów architektonicznych, publicznych jak i prywatnych,
domów jednorodzinnych,
renowacje obiektów zabytkowych, chronionych konserwatorsko,
wystrojów wnętrz obiektów prywatnych i publicznych,
koncepcji architektonicznych,
dekoracji artystycznych nawiązujących do kontekstu miejsca (patrz - płaskorzeźba)