konkursy

Elżbieta Błeszyńska
KREATOR Studio projektowe

konkursy

 • Praca konkursowa na kuratorski projekt  w polskim pawilonie na  15 Międzynarodowej Wystawie Architektury w  Wenecji 2016 roku. Autor :…

  Zobacz więcej
 • Wyróżnienie w konkursie "Uprade" Załęże w Katowicach. Koncepcja ingerencji artystycznej w miejską tkankę Dzielnicy Załęże w Katowicach. Politechnika Śląska…

  Zobacz więcej
 • Open call realizowany jest w ramach tegorocznej edycji projektu DIZAJN_WAWA 2013: Koegzystencja. Nasze działanie ma na celu wyłonienie projektów…

  Zobacz więcej
 • Nagrodzona koncepcja architektoniczna modelowego zajazdu jurajskiego. Inwestor: Stowarzyszenie lokalne grupa działania "Perła Jury" 42-350 Łazy ul. Jesionowa 1. Autorzy:…

  Zobacz więcej
 • Udział w konkursie międzynarodowym na koncepcję architektoniczną głównego gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach - Nowe Muzeum Śląskie. Autor koncepcji…

  Zobacz więcej
 • Koncepcja przebudowy Rynku w Katowicach. Praca zespołowa: Elżbieta Błeszyńska 33%, Agnieszka Małecka 33%, Tomasz Bierkowski 33%. 2002r.

  Zobacz więcej
 • 13 th IFHP International Film/Video Competition. II PRIZE IFHP CONGRES IN TIANJIN P.R.OF CHINA. 2002r

  Zobacz więcej
 • Konkurs urbanistyczno - architektoniczny dla opracowania koncepcji urbanistycznej i architektoniczno - funkcjonalnej "Centrum miasta Knurowa", zagospodarowanie terenu w rejonie…

  Zobacz więcej
 • Zintegrowany System Infrastruktury Przesyłowo Transportowej Górnego Śląska. Praca pod kierunkiem prof. dr hab. inż. J.Sitarza. Politechnika Śląska wydział Transportu…

  Zobacz więcej
 • VII Międzynarodowe Binnale Architektury w Krakowie, Kraków frontem do Wisły. Praca zespołowa: Elżbieta Błeszyńska 33%, Alina Pancewicz - 33%,…

  Zobacz więcej
 • Wyróżnienie II rzędu SARP-u za projekt "Zagospodarowanie Placu J.Piłsudzkiego z koncepcją Pomnika Niepodległości i otoczeniem urbanistycznym w Gliwicach." Praca…

  Zobacz więcej
 • Praca konkursowa na zagospodarowanie śródmiejskich przestrzeni miasta Sosnowca. Praca zespołowa w Pracowni Akant w Gliwicach pod kierunkiem mgr. inż.…

  Zobacz więcej
 • Udział w międzynarodowym konkursie organizowanym przez SARP Kraków. Praca konkursowa na zagospodarowanie Placu Wszystkich Świętych w Krakowie, Biennale Architektury…

  Zobacz więcej