Praca konkursowa na zagospodarowanie śródmiejskich przestrzeni miasta Sosnowca.
Praca zespołowa w Pracowni Akant w Gliwicach pod kierunkiem mgr. inż. arch. K.Barysza.
E.Błeszyńska, J.Kaczor-Bal, A.Frątczak.
Projekt wyróżniony i nagrodzony trzecim miejscem przez Urząd Miasta Sosnowca. 1995r