Opracowanie programu rewitalizacji dla miasta Zawiercie.

lokalizacja : Zawiercie
Projekt : 2006

autor: Elżbieta Błeszyńska

inwestor :publiczny