Opracowanie uszczegółowienia wytycznych do PFU dla zabytkowego budynku administracyjnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu obejmującego Etap -1 rewitalizacji terenów po byłej KWK Rozbark.

lokalizacja : Bytom
projekt: 2011
realizacja:2014
autor: Elżbieta Błeszyńska
inwestor :publiczny

zespół projektowy:
Ewa Wuda-Zwolińska
Ewa Piszczek

powierzchnia użytkowa: 21 101 m2

Idea projektu
Uszczegółowienie I etapu rewitalizacji
KWK Rozbark w celu przygotowania
dokumentacji do pozyskania środków unijnych.