Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego osiedla TAZ w Zawierciu

lokalizacja: Zawiercie
Koncepcja : 2013
Inwestor publiczny

autor: Elżbieta Błeszyńska

zespół projektowy:
Oskar Goldman, Marian Blacha,
Ewa Wuda-Zwolińska,

powierzchnia terenu opracowania: 2 h
powierzchnia użytkowa: 12 213 m2
kubatura: 72 572.8 m3

http://www.otozawiercie.pl/2014/11/jak-bedzie-wygladac-muzeum-zawiercia-i.html
http://www.juranet.pl/artykuly/892

Idea projektu
Osiedle TAZ w Zawierciu dzisiaj i jutro. Tematem projektu było adaptowanie historycznego układu urbanistycznego osiedla mieszkaniowego TAZ w Zawierciu, wpisanego do rejestru zabytków województwa Śląskiego pod numerem rejestru A/1428/91.
W wyznaczonym obszarze opracowania zlokalizowane jest dawne osiedle robotnicze Towarzystwa Akcyjnego w Zawierciu powstałe na przełomie XIX i XX wieku (1880-1887).
Do dnia dzisiejszego osiedle wyraźnie zachowało swój pierwotny układ kompozycyjny oraz charakter. Obecnie miejsce to funkcjonuje, żyje w nim specyficzna grupa mieszkańców miasta Zawiercia. Jednak istnieje poważny problem przed przyszłością osiedla. Czy będzie nadal istniało, jeżeli tak to w jakiej formie? W 2013 autorka opracowała Koncepcję zagospodarowania kompleksowej rewitalizacji osiedla TAZ w Zawierciu w celu pozyskania Śródków Unijnych, uważa, że jest to jednorazowa szansa jaką dostało osiedle mieszkaniowe TAZ. Czy uda się mu skorzystać z tej próby ? Czy miasto ponownie pozyska adaptowaną przestrzeń czy ją straci?