Biblioteka Miejska

2010 - realizacja
Dekoracja ściany w budynku Biblioteki Miejskiej w Zbrosławicach.