VII Międzynarodowe Binnale Architektury w Krakowie, Kraków frontem do Wisły.
Praca zespołowa: Elżbieta Błeszyńska 33%, Alina Pancewicz - 33%, Katarzyna Mazur 33%.
1998r.