1998-1999

Zintegrowany System Infrastruktury Przesyłowo Transportowej Górnego Śląska.
Praca pod kierunkiem prof. dr hab. inż. J.Sitarza.
Politechnika Śląska wydział Transportu w Katowicach. 1998-1999r.
Praca wyróżniona podziękowaniami Ministra Transportu i Rektora Politechniki Śląskiej.