Konkurs urbanistyczno - architektoniczny dla opracowania koncepcji urbanistycznej i architektoniczno - funkcjonalnej "Centrum miasta Knurowa", zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Witosa, Alei Lipowej i Miejskiej Szkoł Podstawowej Nr 9 w Knurowie.
Zdobycie indywidualnej nagrody ufundowanej przez Andrzeja Dudę.