Koncepcja przebudowy Rynku w Katowicach.
Praca zespołowa: Elżbieta Błeszyńska 33%, Agnieszka Małecka 33%, Tomasz Bierkowski 33%. 2002r.