Udział w konkursie międzynarodowym na koncepcję architektoniczną głównego gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach - Nowe Muzeum Śląskie.
Autor koncepcji Elżbieta Błeszyńska.
Opracowanie: Elżbieta Błeszyńska, Agnieszka Romanowska-Tarczyńska. 2007r.