Koncepcja centrum Biomedtech Silesia w Zabrzu ul.Curie-Skłodowskiej.
lokalizacja : Zabrze
Projekt: 2008

autor: Elżbieta Błeszyńska
Agnieszka Romanowska-Tarczyńska
inwestor :publiczny

Idea projektu
Podstawowym celem utworzenia Centrum BMT było stworzenie nowej i poprawa istniejącej infrastruktury badawczej w dziedzinach, uznanych za priorytetowe przez programy Unii i politykę naukową Państwa. Cel ten miał zostać osiągnięty poprzez utworzenie bazy materialnej i rozbudowę zaplecza intelektualnego dla wybitnych grup badawczych, skupionych obecnie w sieci BMT, lub których prace są dla tej sieci komplementarne. Działalność naukowa Centrum BioMedTech Silesia w Zabrzu obejmować miała innowacyjne materiały i technologie dla medycyny i środowiska. Centrum miało pełnić rolę ośrodka badawczego i edukacyjnego o europejskim znaczeniu, ściśle związanego z realizacją celów i zadań stron porozumienia. W skład kompleksu centrum BioMedTech Silesia zaproponowano osiem budynków wolnostojących.
1-Administracja, telemedycyna,
2-Certyfikacja,
3-Biopolimery,
4-Mikroskopia
5-Chodowla komórkowa
6-Zwierzętarnia ( przeznaczona jest dla czterech dużych zwierząt (świnie, kozy) oraz małych kręgowców: myszy, chomików, rybek)
7-Arena centrum przedsiębiorczości z częścią hotelową.
Arena jest to przestrzeń warsztatowa, podzielona na cztery sekcje z zapleczem biurowo-socjalnym.
Hotel przeznaczony maksimum na 16 osób gości plus dwie osoby z obsługi.
8-Centrum edukacyjne. Kompleksowa sala audiowizualna z pełnym zapleczem wystawienniczym oraz socjalnym i magazynowym.

Dlaczego osiem?
Ósemka jest symbolem wieczności, doskonałości, nieskończoności, porządku kosmicznego.
W celu zwrócenia uwagi na problematykę nieskończoności, porządku świata zaproponowano koncepcje placu, dziedzińca, wokół, którego układają się wszystkie budynku.
Idea oparta jest na czterech żywiołach, które rządzą przyrodą: są to woda, ogień ziemia, powietrze.
Symbolika ta wyrażona jest poprzez dobór detali małej architektury.
Rzeźby w koncepcji zasugerowane jedynie kolorem zabarwiają swoją ideą w sąsiedztwie wodę spływającą po szklanych szybach i nadają jej odpowiednią tonację kolorystyczną.
Wielość budynków podyktowana jest mnogością, powtarzalnością w przyrodzie, w każdej strukturze. Jednak mnogość wielość nie oznacza duplikacji, monotonii. Każda obiekt jest podobny a zarazem jest inny, poprzez powielenie tworzy się pewien ciąg, łańcuch, kod, który zmierza w jakimś określonym kierunku.
Centrum edukacyjne jego forma jest celowym zamknięciem osi biegnącej wzdłuż alei Wojciech Korfantego.
Budynek, w którym mieści się tak znacząca rola, jaką jest przekazywanie wiedzy, prezentowanie jej na forum akcentuje tą oś zarówno od strony miasta jak i w druga stronę.
Regularny układ otaczających kwartałów powoduje, że obiekt ten od zewnątrz przybiera bardzo regularną formę jednak od wewnątrz całkowicie się zmienia. Jego forma się rozlewa w celu poszukiwania nowych wytycznych, założeń.
Budynek najmniej widoczny wtopiony w krajobraz w teren mieści w sobie potencjał wdrażania myśli naukowej do przemysłu, to, czego nam najbardziej brakuje.
Jego forma jest klasyczna, zachowawcza, schowana częściowo pod ziemią.
Jedynie niewielki fragment, części hotelowej swoim detalem architektonicznym zwraca na siebie uwagę.
Zagospodarowanie terenu podporządkowane idei wytworzenia wnętrza urbanistycznego i jednocześnie wytworzenie pierzei wzdłuż Alei Wojciecha Korfantego.
Teren od uciążliwej alei oddzielony ogrodzeniem wykonanym ze strumienia wody, wody płynącej wzdłuż całego założenia wzdłuż alei.