Koncepcja projektu hotelu wraz z restauracją w Pyrzowicach.

Lokalizacja: Pyrzowice

Koncepcja: 2008

Autor: Elżbieta Błeszyńska

Inwestor: prywatny

Zespół projektowy:
Ewa Rachtan, Rafał Dębowski,

zagospodarowanie terenu: 8662.5 m2
powierzchnia zabudowy: 2828 m2
powierzchnia użytkowa: 6565.9 m2