Open call realizowany jest w ramach tegorocznej edycji projektu DIZAJN_WAWA 2013: Koegzystencja.
Nasze działanie ma na celu wyłonienie projektów i prac teoretycznych proponujących rozwiązania projektowe sprzyjające przywróceniu różnorodnych form korzystania z przestrzeni miasta zamieszkującym je różnym grupom ekonomicznym, społecznym oraz wiekowym.