Nagrodzona koncepcja architektoniczna modelowego zajazdu jurajskiego.
Inwestor: Stowarzyszenie lokalne grupa działania "Perła Jury"
42-350 Łazy ul. Jesionowa 1.
Autorzy: Elżbieta Błeszyńska 50%, Agnieszka Romamowska-Tarczyńska 50%.