Koncepcja adaptacji budynków i zmianą sposobu użytkowania dwóch obiektów pokopalnianych obejmujących: zabytkowy budynek cechowni i budynek administracyjny wraz wzajemnym powiązaniem i zapleczem komunikacyjnym. Tereny pokopalniane po byłej kopalni KWK Rozbark przy ulicy Chorzowskiej w Bytomiu.

lokalizacja : Bytom
Koncepcja t: 2009
autor: Elżbieta Błeszyńska
inwestor :publiczny
zespól projektowy:
BRUS LACHOWICZ ARCHITEKCI
Marta Dyrda

Teren zagospodarowania terenu: 20467 m2
Akademik
Powierzchnia zabudowy: 1550 m2
Powierzchnia użytkowa: 2522 m2
Kubatura: 12483 m3
Szkoła Tańca
Powierzchnia zabudowy: 587 m2
Powierzchnia użytkowa: 118 m2
Kubatura: 4819 m3

Idea projektu
Celem Koncepcji była adaptacja dwóch obiektów pokopalnianych wraz z zmianą sposobu użytkowania: zabytkowy budynek cechowni i budynek administracyjny wraz z ich wzajemnym powiązaniem i zapleczem komunikacyjnym. Nadrzędną funkcją zaproponowaną dla starej cechowni była szkoła tańca. Następnie koncepcja była podstawą szacunkowego zestawienia kosztów ze wskaźnikami jednostkowych kosztów.