Projekt budowlano-wykonawczy Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach

lokalizacja : Zbrosławice
projekt: 2010
realizacja:2012
autor: Elżbieta Błeszyńska
inwestor :publiczny

Zagospodarowanie terenu: 0.42 ha
Powierzchnia zabudowy: 375 m2
Powierzchnia użytkowa: 468 m2
Kubatura: 3340 m3

Zespół projektowy:
Oskar Goldman, Błażej Pokomeda,
Ewa Wuda-Zwolińska, Anna Deja
Jerzy Dąbrowski, Grzegorz Kubanek , Marian Blacha

Idea projektu

Realizacja jednego z obiektów zaproponowanej koncepcji dla centrum Zbrosławic. Zwrócenie uwagi na wartości krajobrazowe miejsca – rzeki Dramy oraz drzewostanu otaczającego teren inwestycji.