Portfolio Category: Architektura

2017

Tematem opracowana : Aranżacja holu wejściowego, wystawy na piętrze w wolnostojącym budynku Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną do projektu budowlanego pt. Wolnostojący budynek Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, zaprojektowanym przez Biuro projektowe P.P.U.H Pro Technology z Bielska Białej, autora architekta Marcina Jagiełło. Adres inwestycji: UL.…
Read more

2016

Rewitalizacja obszaru ulic: Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej, poprzez zagospodarowanie terenu  w celu nadania funkcji  rekreacyjnej i gospodarczej na działkach  352/15, 269/2 Adres inwestycji: Gmina Ciasna Teren wydzielony ulicami:  Lubliniecką, Stawową, Dobrodzieńską Obszar opracowania: 15 416,75 m2, w tym : Powierzchnia użytkowa : 54.09 m2 Powierzchnia zabudowy : 69.93 m2 Kubatura budynku : 235.65 m3 Projekt…
Read more

2015

Zagospodarowanie  terenów położonych przy ul. Westerplatte w Zawierciu Inwestor:  Urząd Miasta Zawiercie Powierzchnia obszaru opracowania : 6687,27 m2 Projekt :2015 Autor : Elżbieta Błeszyńska zespół projektowy: Oskar Goldman, Grzegorz Kubanek, Ewa Wuda-Zwolińska, Wiesław Dawid, Łukasz Kilarski Idea projektu Zaproponowane działanie projektowe miało za zadanie podkreślić tożsamość miejsca danego obszaru układem urbanistycznym, nawiązać współczesnym detalem do…
Read more

2015

Zagospodarowanie  terenów działek położonych przy ul .J. Piłsudskiego  w Zawierciu w ramach zadania Rewitalizacja terenów zielonych w mieście Zawiercie. Inwestor:  Urząd Miasta Zawiercie Obszar opracowania: 1972,81 m2 Projekt :2015 Autor : Elżbieta Błeszyńska zespół projektowy: Oskar Goldman, Grzegorz Kubanek, Ewa Wuda-Zwolińska, Wiesław Dawid, Łukasz Kilarski Idea projektu W ramach projektu proponuje się tereny zielone, plac…
Read more