Projekt budowlano-wykonawczy “Rewitalizacji centrum miasta Łazy” obejmujący obszar placu dworcowego, placu przy ul. Kościuszki, wraz ulicą Kościuszki oraz budynkiem dworca PKP.

lokalizacja: Łazy
Projekt : 2009
Realizacja : 2013
Inwestor publiczny

autor: Elżbieta Błeszyńska

zespół projektowy:
Oskar Goldman, Zdzisław Dąbrowski
Grzegorz Kubanek, Błażej Pokomeda
Ewa Wuda- Zwolińska, Czesław Doktór,
Marta Dyrda

powierzchnia terenu opracowania: 10 039 m2
powierzchnia użytkowa: 340.8 m2
kubatura: 1700 m3

http://rpo-promocja.slaskie.pl/strona.php?art1=1381132678
http://e.lazy.pl/x.node?id=264

Idea projektu:
W poszukiwaniu nowego wizerunku miasta Łazy zaproponowano przeprowadzenie rewaloryzacji w celu odnalezienia wartości, jaką jest tożsamość miejsca. Zbudować przestrzeń, w której doborem odpowiedniego detalu architektonicznego można by było cytować tożsamość miejsca miasta Łaz. W tym przypadku, autorka dodatkowo wprowadza metodę poszukiwania wnętrza urbanistycznego. Wyznaczony obszar opracowania, jego wybór uzasadniony był poszukiwaniem skupionego obszaru śródmieścia, określonego cechami podstawowymi dla funkcji miasta. Obszar opracowania wytyczony został ulicami: Dworcową, Kościuszki, Tuwima, Poniatowskiego, Wiejską i ulicą Okólną.