Wąskim torem ku przyszłości. Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej stacji kolei wąskotorowej w Rudach Śląskich. Budowa miejsc parkingowych wraz z remontem peronu i przebudową sanitariatów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

lokalizacja: Rudy Śląskie
projekt: 2014
realizacja: 2015

autor: Elżbieta Błeszyńska

zespół projektowy:
Oskar Goldman, Grzegorz Kubanek,
Grażyna Staszczyszyn, Ewa Wuda-Zwolińska,
Marian Blacha

powierzchnia terenu opracowania: 1673.5 m2
powierzchnia użytkowa: 35.5 m2
kubatura: 148 m3

Idea projektu
Wygenerowanie miejsc postojowych poprzez zaproponowanie zatoczek postojowych zlokalizowanych przy ulicy Szkolnej, Dostosowanie strefy wejściowej dla osób niepełnosprawnych poprzez propozycję odpowiednich miejsc do parkowania, poprawę wizerunku strefy wejściowej
poprzez zmianę ogrodzenia, nawierzchni oraz remontu tynków na istniejących budynkach gospodarczych pomiędzy ul. Szkolną a peronem. Zwiększenie liczby sanitariatów w istniejącym
budynku WC wraz z dostosowaniem toalet dla osób niepełnosprawnych, Poprawę wizerunku istniejącego peronu poprzez wymianę nawierzchni oraz wprowadzeniem detali małej architektury
jak: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, wymianę latarni .