Przebudowa wraz z zmianą sposobu użytkowania budynku dawnej Łaźni na budynek Muzeum w Zawierciu.

Lokalizacja : Zawiercie
Projekt :2014
Autor : Elżbieta Bleszyńska
zespół projektowy:
Oskar Goldman, Grzegorz Kubanek,
Ewa Wuda-Zwolińska, Wiesław Dawid

powierzchnia terenu opracowania: 870.5 m2
powierzchnia użytkowa: 418.8 m2
kubatura: 3303 m3

Idea projektu
Dawna Łaźnia, budynek chroniony konserwatorko, wchodzący w skład zabytkowego osiedla TAZ
w Zawierciu przyjął nową funkcję. Projekt dostosowuje obiekt do potrzeb
współczesnej galerii miejskiej poświęconej twórczości znanego rzeźbiarza Leszka Dudka.
Inspiracją aranżacji sali wystawowej jest jego twórczość.Przy adaptacji obiektu zastosowano zasadę
cytowania historii współczesnymi środkami wyrazu.

http://www.otozawiercie.pl/2014/11/jak-bedzie-wygladac-muzeum-zawiercia-i.html
http://www.juranet.pl/artykuly/892