Rewitalizacja obszaru ulic: Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej, poprzez zagospodarowanie terenu  w celu nadania funkcji  rekreacyjnej i gospodarczej na działkach  352/15, 269/2

Adres inwestycji: Gmina Ciasna

Teren wydzielony ulicami:  Lubliniecką, Stawową, Dobrodzieńską

Obszar opracowania: 15 416,75 m2, w tym :

Powierzchnia użytkowa : 54.09 m2

Powierzchnia zabudowy : 69.93 m2

Kubatura budynku : 235.65 m3

Projekt :2016

Autor : Elżbieta Błeszyńska

zespół projektowy:

Oskar Goldman, Grzegorz Kubanek, Ewa Wuda-Zwolińska, Wiesław Dawid, Grażyna Staszczyszyn , Ekoid - Iwona Majewska Durjasz, Abaass home - Sylwester Staniucha

Idea projektu

Zaproponowane rozwiązanie przestrzenne miało za zadanie podnieść wartość przestrzeni krajobrazowej terenu opracowania wykorzystując atuty miejsca wraz projektem przebudowy budynku gospodarczego na Centrum integracji społecznej.