Zagospodarowanie  terenów położonych przy ul. Westerplatte w Zawierciu

Inwestor:  Urząd Miasta Zawiercie

Powierzchnia obszaru opracowania : 6687,27 m2

Projekt :2015

Autor : Elżbieta Błeszyńska

zespół projektowy:

Oskar Goldman, Grzegorz Kubanek,

Ewa Wuda-Zwolińska, Wiesław Dawid, Łukasz Kilarski

Idea projektu

Zaproponowane działanie projektowe miało za zadanie podkreślić tożsamość miejsca danego obszaru układem urbanistycznym, nawiązać współczesnym detalem do historii osiedla TAZ.