Projekt budowlano-wykonawczy rewitalizacji termomodernizacji zabytkowego budynku przy ul. Niedziałkowskiego  22  z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane i chronione.

Inwestor: Urząd Miasta Zawiercie.

Lokalizacja : Zawiercie ul. Niedziałkowskiego 22

Projekt :2015

Autor : Elżbieta Błeszyńska

zespół projektowy:

Oskar Goldman, Grzegorz Kubanek,

Ewa Wuda-Zwolińska, Wiesław Dawid, Łukasz Kilarski

Powierzchnia terenu opracowania: 1.6949 ha

Powierzchnia zabudowy : 650.75 m2

Powierzchnia użytkowa: -   1330.7m2

Kubatura: 5969.52 m3

Idea projektu

Zakres dotyczył adaptacji budynku zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/1428/91  wraz z zagospodarowaniem przyległego trenu wokół obiektu.

Celem adaptacji zabytkowego budynku wchodzącego w skład zabytkowego osiedla TAZ w Zawierciu było stworzenie integracyjnej funkcji dla starzejących się mieszkańców osiedla niosącej pomoc. W efekcie powstał projekt adaptacji dawnego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego , który ma za zadanie spełniać oczekiwania starzejącego się społeczeństwa.