Zagospodarowanie  terenów działek położonych przy ul .J. Piłsudskiego  w Zawierciu w ramach zadania Rewitalizacja terenów zielonych w mieście Zawiercie.

Inwestor:  Urząd Miasta Zawiercie

Obszar opracowania: 1972,81 m2

Projekt :2015

Autor : Elżbieta Błeszyńska

zespół projektowy:

Oskar Goldman, Grzegorz Kubanek,

Ewa Wuda-Zwolińska, Wiesław Dawid, Łukasz Kilarski

Idea projektu

W ramach projektu proponuje się tereny zielone, plac utwardzony z funkcją postoju pojazdów, chodniki oraz małą architekturę.

Zaproponowane zagospodarowanie terenu wchodzi w zakres rewitalizacji  terenów zielonych w mieście Zawiercie. Zaproponowane elementy małej architektury mają ujednolicony charakter nawiązujący do klimatu miejsca.