Portfolio Category: Planowanie przestrzenne

2009

Koncepcja adaptacji budynków i zmianą sposobu użytkowania dwóch obiektów pokopalnianych obejmujących: zabytkowy budynek cechowni i budynek administracyjny wraz wzajemnym powiązaniem i zapleczem komunikacyjnym. Tereny pokopalniane po byłej kopalni KWK Rozbark przy ulicy Chorzowskiej w Bytomiu. lokalizacja : Bytom Koncepcja t: 2009 autor: Elżbieta Błeszyńska inwestor :publiczny zespól projektowy: BRUS LACHOWICZ ARCHITEKCI Marta Dyrda Teren zagospodarowania…
Read more

2008

Koncepcja projektu hotelu wraz z restauracją w Pyrzowicach. Lokalizacja: Pyrzowice Koncepcja: 2008 Autor: Elżbieta Błeszyńska Inwestor: prywatny Zespół projektowy: Ewa Rachtan, Rafał Dębowski, zagospodarowanie terenu: 8662.5 m2 powierzchnia zabudowy: 2828 m2 powierzchnia użytkowa: 6565.9 m2
Read more

2008

Koncepcja centrum Biomedtech Silesia w Zabrzu ul.Curie-Skłodowskiej. lokalizacja : Zabrze Projekt: 2008 autor: Elżbieta Błeszyńska Agnieszka Romanowska-Tarczyńska inwestor :publiczny Idea projektu Podstawowym celem utworzenia Centrum BMT było stworzenie nowej i poprawa istniejącej infrastruktury badawczej w dziedzinach, uznanych za priorytetowe przez programy Unii i politykę naukową Państwa. Cel ten miał zostać osiągnięty poprzez utworzenie bazy materialnej…
Read more

2008

Koncepcja hali sportowej z zapleczem socjalnym w Kłobucku lokalizacja : Kłobuck Koncepcja t: 2008 autor: Elżbieta Błeszyńska inwestor :publiczny zagospodarowanie terenu: 6090 m2 Powierzchnia zabudowy: 1746 m2. Powierzchnia użytkowa 2080.3 m2 Kubatura: 19195 m3
Read more